KOLIN ARVOINEN

Kolin kansallispuiston arvoinen luontomatkailu
kunnioittaa ympäristöä ja vaalii paikallista kulttuuria.

KOLIN ARVOINEN

Kolin kansallispuiston arvoinen luontomatkailu
kunnioittaa ympäristöä ja vaalii paikallista kulttuuria.

VASTUULLISUUS

Koli Cultura perustuu aidosti vastuulliseen luontomatkailuun. Kansallispuiston säännösten ja tavoitteiden mukainen toiminta on keskuksen perusta suunnitteluvaiheessa, rakentamisessa ja keskuksen palveluissa.

SIJAINTI PUISTON ULKOPUOLELLA

Koli Culturan sijainti edustaa vastuullista luontomatkailua parhaimmillaan. Sen 10 hehtaarin alue sijaitsee aivan Kolin kansallispuiston kupeessa, mutta puiston ulkopuolella, olemassa olevan ja kasvavan matkailijavirran varrella. Sijainti kunnioittaa kansallispuistolainsäädännön tavoitteita.

AITO YHTEISTYÖ

Koli Culturassa kumppanuus ja yhteistyö toteutuvat paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Mukana on arkkitehtuurin, rakentamisen, maisemasuunnittelun, liikenteen, energian, tekniikan, matkailun ja luonnonsuojelun sekä monien muiden alojen asiantuntijoita. 

KESTÄVÄT LIIKENNERATKAISUT

Koli Cultura tarjoaa kestävän ratkaisun alueen riittämättömään pysäköintikapasiteettiin. Maanalaisessa pysäköintihallissa on paikat 300 autolle ja se palvelee keskuksessa majoittuvien ohella kansallispuiston päiväkävijöitä, jotka pääsevät reitistöille keskuksen kupeesta. Tulevaisuudessa puiston sisäisille liikenneväylille kuljetaan sähköisillä automaattibusseilla.

LUONNONMUKAINEN DESIGN

Koli Culturan arkkitehtuuri on edistyksellistä, ekologista ja toimivaa. Rakennuksissa käytetään runsaasti puuta ja muita luonnollisia materiaaleja. Keskus on yhdistelmä kahden huipputoimiston, JKMM Arkkitehtien ja Harris-Kjisikin parhaita innovaatioita.  

KANSALLISMAISEMAN VAALIMINEN

Koli Culturan ulkoasu on tarkkaan harkittu siten, että keskus sulautuu maisemaansa eikä näy häiritsevästi Kolin huipulta avautuvaan maisemaan. Maisemasuunnittelun toteuttaa LOCI Maisema-arkkitehdit.

TIIVIS RAKENTAMINEN 

Koli Cultura -keskuksen tiiviys on matkailijalle viihtyisää, kun palvelut ovat helposti saavutettavissa ja luonto kansallispuiston retkeilyreitistöineen on lähellä. Tiivis rakentaminen pienelle alueelle ja ympärille jäävä koskematon luonto tukevat matkailun kestävyyttä.

INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA

Suunnitteluun yhdistyvät nykyaikaiset teknologiset ratkaisut, jotka säästävät energiaa, kustannuksia ja ympäristöä. Ekologista energiaa tuotetaan keskuksen omassa bioenergialaitoksessa.

VASTUULLINEN PALVELUTUOTANTO

Keskus tarjoaa puistossa vuosittain vieraileville yli 200 000 kävijälle kaivattuja palveluja, jotka tuotetaan kestävällä tavalla. Palvelutuotantoa ohjaa vastuullisuuden ja kestävyyden periaate. Materiaalivalinnoissa ja ulkoistetuissa palveluissa suositaan paikallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.