KESTÄVÄ KEHITYS

 

Koli Cultura on kansainvälisen luontomatkailun edelläkävijä, joka kunnioittaa ja vaalii paikallista pohjoiskarjalaista luontoa sekä suomalaista kulttuurihistoriaa tukien samalla kestävän palvelurakenteen muodostumista.

 

Ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys huomioidaan kaikessa keskuksen toiminnassa ja sen suunnittelussa - rakentamisessa, ylläpidossa, palvelutuotannossa, liikkumisessa ja energiaratkaisuissa sekä laajemmin suhteessa Kolin kylään ja koko Pohjois-Karjalan maakuntaan.

 

Koli Culturan perustaksi omaksuttu ”kestävän kehityksen karelianismi” kunnioittaa luontoa ja arvostaa kulttuuriperinteitä huolehtien myös ihmisten tulevaisuudesta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.