TIEDOTE 20.3.2012

JULKAISUVAPAA HETI

KOLI CULTURA

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ

Suomen Metsäsäätiön kohdennettu keräys tuo metsäyhtiöt ja metsänhoitoyhdistyksen mukaan Koli Culturan Kumppanuuksien taloon Pohjois-Karjalan alueella

 

Suomen Metsäsäätiön hallitus hyväksyi maanantaina 19.3.2012 puun ostajien ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan hakemuksen varojen keräämiseksi Kumppanuuksien taloksi ristitylle luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Culturan mallitalolle. Kohdennetun keräyksen kautta Kumppanuuksien talosta tulee Suomen Metsäsäätiölle näkyvä esimerkki, joka toteuttaa säätiön puun käytön edistämistavoitteita ja toimii puurakentamisen konkreettisena mallikohteena.

 

Kohdennettua keräystä hakivat ja sen toteuttavat UPM-Kymmene, Stora Enso Metsä, Harvestia, Metsä Group ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala yhteistyössä Suomen Metsäsäätiön ja Koli Culturan kanssa.  Keräys toteutetaan Pohjois-Karjalassa 1.9.2012 – 31.8.2013 välisenä aikana, jolloin kaikissa maakunnan alueella tapahtuvissa puukaupoissa Suomen Metsäsäätiölle kerättävät varat ohjataan tukemaan Kumppanuuksien taloa. Metsähallitus ohjaa osan alueen puukauppavaroistaan samaan tarkoitukseen. Talon rakennustyöt aloitetaan Kolin Purnuniemessä vuoden 2012 lopulla.

 

Kumppanuuksien talo kehittää modernia puurakennusmallistoa

 

Koli Cultura on Kolille vuonna 2015 avattava luontomatkailu- ja kulttuurikeskus sekä laaja-alainen kehittämisohjelma. Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen matkailulle Koli Cultura on kärkihanke, joka vahvistaa alueellista osaamista ja profiloi Itä-Suomea modernin puurakentamisen sekä ympäristövastuullisen matkailutuotannon edelläkävijänä. Kumppanuuksien talo on Koli Cultura–prosessin ensimmäinen ja tärkein rakennus. Se on pilotti- ja kokeilukohde, jonka avulla kehitetään modernia Koli Cultura–puurakennusmallistoa ja luodaan perusteet tulevan keskuksen ilmeelle, rakenteille ja teknologioille.

 

Kumppanuuksien talon ja koko Koli Cultura-keskuksen puuhun perustuvasta arkkitehtuurista vastaavat kansallisesti ja kansainvälisesti palkitut JKMM Arkkitehdit, arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik ja LOCI Maisema-arkkitehdit. Puuta käytetään muiden luonnollisten materiaalien ohella myös sisustuksessa, jonka suunnitteluun osallistuu vuoden 2011 sisustusarkkitehti Vertti Kiven toimisto dSign Vertti Kivi & Co. Granlund konserni suunnittelee talotekniikan ja energiayhtiö St1 kehittää uusiutuvan energian hybridiratkaisuja. Finnmap Consulting Oy suunnittelee energiatehokkaat rakenteet.  Rakentamisessa otetaan huomioon EU:n muuttuvat säännökset ja ympäristövaatimukset, jotka suosivat puuta.

 

Kumppanuuksien talon sijainti Kolilla, metsäisessä kansallismaisemassa, tuo näyttävälle puurakentamiskohteelle lisäarvoa. Kolin alueella vierailee vuosittain 150 000 ihmistä, joista merkittävä osa on kansainvälisiä vieraita. Kumppanuuksien talo suunnitellaan ja toteutetaan koko Koli Cultura-keskuksen tavoin kansallismaisemaa ja ympäröivää luontoa kunnioittaen. Talon modernin ekologisen puurakentamisen malli on monistettavissa myös muihin kohteisiin.

 

Kohdennettu keräys yhdistää toimijoita ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa maakunnan kehittymiseen 

 

Keräys ja mallitalon rakentaminen tuovat näkyvyyttä kaikille osapuolille ja nostetta puuhun perustuville monipuolisille ekologisen rakentamisen sekä energian arvoketjuille. Kohdennetun keräyksen kautta Pohjois-Karjalan puunmyyjät ja -ostajat saavat mahdollisuuden vaikuttaa sekä puualan että Itä-Suomen maaseudun ja maakunnan vetovoiman kehittymiseen. Metsänomistajalle avautuu mahdollisuus tukea maakuntansa matkailun kehittymistä ja puurakentamista puukauppansa yhteydessä. Suomen Metsäsäätiön kohdennettua keräystä on onnistuneesti käytetty esimerkiksi Suomen Metsämuseo Luston laajennuksessa.

 

"Kohdennetun keräyksen avulla Koli Culturan Kumppanuuksien talosta tulee modernin puurakentamisen näyteikkuna. Keräys tuo kohteelle alueellista julkisuutta ja luo väylän valtakunnalliseen julkisuuteen", kertoo toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi Suomen Metsäsäätiöstä.

 

Koli Culturan koordinaattori Ari Uusikangas kiittelee kaikkia osapuolia keräyspäätöksestä ja kertoo uuden yhteistyön olevan suuri kunnia Koli Culturalle.

 

"Suomen Metsäsäätiön tuki on kunnianosoitus Koli Cultura -hankkeelle. Keräyspäätös osoittaa, että Suomen Metsäsäätiö, metsänhoitoyhdistys ja metsäyhtiöiden johto ymmärtävät Koli Culturan kokonaisvaltaisen sisällön.  Puurakentamisella nostetaan puun jalostusastetta ja autetaan turvaamaan hyvä hinta puuta myytäessä. Arvostan suuresti kaikkia keräykseen osallistujia, jotka tukevat Koli Culturaa haasteellisessa kehitystyössä", Uusikangas kertoo.

 

Koli Culturan laajaan kumppanuusverkostoon kuuluvat puurakentamista kansallisesti edistävä Puuinfo Oy, Kolin kansallispuistoa hoitava Metsähallitus ja UNESCOn kansainväliseen ihminen ja biosfääri -ohjelmaan kuuluva Pohjois-Karjalan biosfäärialue. Koli Cultura on malliesimerkkinä eurooppalaisessa RoK-FOR-ohjelmassa, joka edistää puurakentamisen, biotuotteiden ja bioenergian kehittämistä. Kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet hankkeen lähtökohtana olevaan ympäristövastuullisuuteen, jota kehitetään monipuolisesti myös osana pohjoismaiden ja OECD-maiden Business Management Innovations in Tourism and Experience Industry-ohjelmaa.

 

Lisätietoja

Suomen Metsäsäätiö

www.metsasaatio.fi

 

Toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi, etunimi.sukunimi@metsasaatio.fi, p. 040 7501 801

Koli Cultura

www.kolicultura.fi

 

Tiedottaja Tarja Waltzer, etunimi.sukunimi@kolicultura.fi, 0400 853 843

Koordinaattori Ari Uusikangas, etunimi.sukunimi@kolicultura.fi, 040 556 2519